20170201 pastBrc Valent iz Klanjca, u podžupaniji krapinsko-topličkoj, priženio se pred nekoliko godinah u kuću Gere Buhin u Šaškovcu, podžupaniji zagrebačkoj. Odkad mu je žena umrla, živio je u neprestanoj zavadi sa svojom svasti Gerom zato, što si je u kuću uzeo jednu ženu.

Dne 31. svibnja o. g. u večer dodje Brc iz Dugogasela prilično pripit kući i zavuče se u kokošinjak. Gera kao i obično tjerala je na večer živad u kokošinjak, te se začudi, da ni jedno neće da unidje u kokošinjak, stoga podje da vidi, što je u nutri. No jedva turi glavu u nutra, udari je Brc motikom po glavi, te je Gera 4. lipnja od udarca i umrla. Brc je uhvaćem i predan kot. sudu u Božjakovini.

Narodne novine, 1882.