20170531 jailMato Letiško, Pavao Mladen, Josip Kranjec i Tomo Mihek, nemogu nikako naučiti razliku medju mojim i tvojim. Toliko puta radi kradje pedepsani, ostaju sveudilj stari lupoglavski, tatski kvartet. Tako su opet u noći od 30. rujna 1884. u družtvu Imbri Starcu iz Andrilovca ukrali 4 košnice pčelah, Tomi Kristofu iz otvorenog gušnjaka 8 gusakah, a Stjepanu Klariću sa plota raznog rublja, ukupno predmetah u vriednosti od 65 for. 50 nov.


Kr. Državno odvjetničtvo ih stoga tuži radi zloč. kradje označena u §. 171. 173. 174, II. b. d. kz., a za Tomu Miheka naposeb radi §. 176. II a. kz.


Prigodom glavne razprave, koja je na 12. o. m. pod predsjedanjem g. viećnika Babića vodjena, priznaju obtuženi učin, govoreć, da su se onaj dan, vraćajuć se iz Vrbovca kući, u Lojni ponapili i o  kradji dogovorili, te ju izveli. Ukradjene stvari, da su medjusobno "bratski" podielili.


Pošto je subjektivni i objektivni učin time ustanovljen, proglasi sud osudu, kojom se sva četvorica proglasuju krivimi zločinstva kradje, te obzirom na §. 180. kz. osudjuju po §. 178. II. kz. i to:
Mato Letiško, rodom i prebivalištem iz Lupoglava. 25. god star, rimkt., oženjen, nepismen, seljak, radi zloč. kradje kažnjen težkom tamnicom od tri mjeseca - na deset mjesecih; Pavao Mladen, rodom i prebivalištem iz Lupoglava, 28. god star, rimkt. oženjen, otac 1 djeteta, seljak, nepismen, kažnjen radi prekršaja § 460. - na jednu godinu; Josip Kranjec, rodom i prebivalištem iz Lupoglava, 40. god. star, rimkt, oženjen, otac 2 djece, seljak, nepismen, radi zloč. kradje kažnjentežkom tamnicom od jedne i pol godine - na deset mjesecih, te napokon Tomo Mihek, rodom i prebivalištem iz Lupoglava, 32. god star, rimkt., udovac, otac 1 djeteta, seljak, nepismen, kažnjen  radi zločinstva kradje dva puta, svaki put na 6 mjesecih težke tamnice - na 20 mjesecih težke tamnice.
Osudjeni, jer misle, da jim je previše kazne, ulažu priziv.

Narodne novine 22.4.1885.