20170524 pov"Agram. Zeitungu" priobćuje neki mjestni dopisnik:
Čitatelji sjećat će se jošte provale u obćinski ured u Dugomselu, koja se sbila noćju od 6. na 7. studenog p.g. Prije nego su lopovi mogli prodrieti u blagajničku sobu, u kojoj je, kako im bijaše poznato, bila pohranjena prilična svota novacah, morali su probiti zid, što im je samo teškom mukom pošlo za rukom. U blagajničkoj sobi razlupaše pisaći stol, u koji je obićinski bilježnik dan pred tim položio 927 forintah, odnieše novac i odmagliše.


Prije nekoliko danah priobćeno je povjerljivo ovdiešnjem drž. odvjetničtvu, da se novac, porobljen u Dugomselu, nalazi kod nekojih stanovnikah u mjestu Vinari križevačke podžupanije. Odmah uputiše se na mjesto dva izaslanika drž. odvjetničtva, pretražiše kuće nekih sumnjivih osobah, no bez uspjeha.

Svi znakovi pokazivahu ipak, da su ušli zločinu u trag; izaslanici državnoga odvjetničtva uputiše se u Lupoglavu, a odanle u Ivanić. Ovdje preslušaše medju ostalimi i ženu Bastian, suprugu jednoga od sumnjivacah. Ta žena ponašala se za preslušanja tako, da je odmah pretražena po čitavom tielu, te je čitava stvar odmah odkrita. Ne samo, da je u rubcu nadjena svota od 100 for., već i u njezinoj kosi, nadjena je relikvija, potičuća iz grabeža u brckovljanskoj crkvi, koja je njezinu nosilicu, tako sujeverni puk drži, imala čuvati od svih pogibeljih.
Stavljena u tiesnac, okrivljenica izpoviedi sve, na što oblast dade odmah pohvatati G. Petkovića, J. Bastiana i F. Kranjca kao glavne krivce provale u obćinski ured dugoselski; zatim Kranjčevu ljubovcu i Matu Butkovića kao počinitelje grabeža u brcovljanskoj crkvi.

Od novacah, orobljenih u Dugomselu nadjena je svota od 200 forintah kod Kranjčeve matere, udove Mare Lackovič, koja je u bjegu uhvaćena i zatvorena.

Narodne novine, 21.02.1883.