2017516 povU časopisu "Obzor" od 11. kolovoza t. g. izašao je dopis pod naslovom "Iz Dugogsela", gdje jedan ovdašnji prijatelj "Obzorov" crta tobož ovdašnje prilike povodom opasnosti od kolere te iznaša na javnost, da sam ja podpisani kupio od ovdašnjeg živodera Humana bolestnu kravu i da sam istu u mesnici prodao.


Gosp. J. M. pisac tih redakah, sjegurno je u svojoj vrućoj mašti i bojazni od azijatskoga gosta zaboravio, pošto je zato znati morao, da je glede te tobože bolestne po meni kupljene krave primio i g. J. M. krčmar i mesar u Dugomselu od 30. lipnja 1892. br. 620 kz., jer sam proti njemu podnio sudbenu prijavu radi te stvari, pošto je on prvi iznio tu lažnu potvoru proti meni, pa valjda g. pisac nije vidio te osude, u kojoj se u razlozih iste doslovce veli "nadalje ustanovljeno je vještaci L. Sterkom, Fr. Baričevićem i kr. kot. veterinarom M Miklaušićem, da je ta krava podpuno zdrava bila".
Po tom opet vidim, da je g. pisac J.M. iznovice lažnu viest po svietu raznaša i to putem javnog glasila, valjda zato, da škodi mom poštenom obrtu i osobnom poštenju, jerbo iz citiranog pasusa osude proizlazi jasno, da je krava, koju sam ja kupio, bila podpuno zdrava, a nadalje nije bila ta krava vlastničtvo živodera Humana, već Jage Planinec, od koje zeta sam istu pogodio i kupio, nipošto je pako nisam kupio od živodera Humana. Iz svega toga vidi se jasno, da je bila jedina namjera "Obzorova" pisca, meni škoditi u mom obrtu te lažju i klevetanjem ocrniti moje poštenje.
Toliko na razjašnjenje piscu "Obzora", ja ću pako u ostalom potražiti pisca, koji će mi pred sudom zadovoljštinu dati radi te laži i klevetanja.
Što se pako tiče drugog diela dopisa, odgovoriti ću g. piscu onda, kad saznam za čestito ime njegovo.
Lavoslav Sterk

*) Za članke pod ovim naslovom neodgovara uredničtvo.

Narodne Novine 26.8.1892.