20170509 pov

Javlja nam se iz pouzdanog izvora, da se je prije toga žalostna slučaja i to upravo u jutro prigodom zajutraka tužio, da ga boli glava i popio je tako žalostan vrlo malo kave. Puška kojom si je Erdödy absolutno smrtnu ranu zadao u glavu, bila je napunjena zečjarom.
On je ostavio u gotovom novcu oko 4200 forintih.


Za universalnoga baštinika svojih dvijuh dobarah (Štakorovca u zagr. županiji) i Njegovaca (u križevačkoj županiji) i u obće ciele svoje zaostavštine odredio je u svojoj još god. 1861, sastavljenoj oporuci svoga malodobnoga sina Ivana Nepomuka. Živa mu je i sada supruga, rodjena Sopresti i osim napomenutoga sina još dvie kćeri.
Gouvernantici, gospodč. Anki Rimbl, koja je tečajem 24 godine brižljivo skrbila za odhranjivanje njegove djece, i koja mu je i gospodarstvo vodila, ostavi oporukom doživotno godišnjih 500 for. ili ako bi ona volila odpravu, ima joj se uručiti novčana svota od 10.000 for.
Obe kćeri imadu iz zaostavštine dobiti samo zakoniti dužni dio. Skrbnikom malodobne djece imenovan je grof Ivan Nepomuk Erdödy pl. Monjorokerek, tajni savjetnik, c.k. komornik i veliki župan varaždinske županije a za ovršitelja oporuke pres. g. grof Kulmer. Na temelju izvješća o tjelesnom pregledanju i na temelju drugih u tom pogledu učinjenih razvidjenjah, može se izvjestno zaključiti, da je glavni uzrok ovomu tragičkomu dogadjaju duševno poremećenje i s njega nastupivše  nezadovoljstvo sa životom.
Domobran 29.11.1864.