20170425 povjesticaSeljak Gjuro Herman iz Lupoglava u podžupaniji zagrebačkoj prijavio je 4. srpnja o.g. oružništvu u Božjakovini, da je našao cestara Gjuru Vuksana medju selom Gredom i Lupoglavom kraj grabe mrtva. Oružnici podju odmah do mjesta, pregledaju tielo i opaze da je Vuksanu glava na dva mjesta razbita. Isti dan doznali su oružnici, da se Vuksan 3. srpnja na večer svratio u krčmu Mate Tunteka u Prikraju, a za njim su došli Gjuro Petković i Augustin Golenić. Oko pol osam satih na večer prodje Vuksan kući. Sumnjalo se odmah da su Golenić i Petković pošli za cestarom i na cesti ga usmrtili, jer su se obojica zagrozila Vuksanu da će ga ubiti. Usljed toga su obojica uhvaćena i predana kot. sudu u Božjakovini.

Narodne novine 10.07.1882.