20170412 lopovBolto Pisanec, seljak iz Oborova, obćine dugoselske, spada medju najmarkantnije tipove "kradljivacah od navade" u našoj okolici. Prevalio je pol vieka, za žene haje i nehaje, djece nikad nije imao, a promeće se sa svojim "dugim prstima" sve od Dugog sela, pa ravnom Posavinom sve do kićenoga Sriema. Čime se bavi i od čega žive, kazuju nam osude njegove: 1 godina, 18 mjesecih, 3 godine, pa opet 3, 5 nedjeljah i 1 mjesec - sve radi kradje. Lani je prezimio kod kuće.

A kad bila zima na izmaku, trebalo je skrbiti za "putni trošak". S toga provalio jedne noći u komoru Bartola Antoljaka u Rugvici i to u družtvu drugih dosle neotkrivenih tatovah i okrao razne rubenine, odjela i obuće vriednosti od preko 100 for. Danju se krio, a noćju putovao. Izdao ga Antun Rumenčić iz Novakah, kojemu je sve ukradjeno ponudio za prodaju za cigla 4 for. Uhvatiše ga i zatvoriše. Priznao on kradju, ali ortakah nehtjede odati. Nu pošto mu je u buhari kotarskog suda u Dugomselu pretiesno bilo, razvali on peć, razkine prozor i dohvati se zlatne, ali kratke slobode. Skitao se Posavinom sve do Mitrovice, a onda opet natrag. Napokon ga uhvatiše, zatvoriše, obtužiše i ovih danah osudiše kod kr. sudbenoga stola u Zagrebu. Kao tat od navade "dobio" je sedam godinah težke tamnice. On se zadovoljio i kazan nastupio.

Narodne novine 3.12.1892.