Iz Božjakovine 24. kolovoza

20170328 skakavacUpravo sada dolazim iz žestoke bitke. Biaše to ljuti iztočni nepriatelj po imenu zloglasni skakavci. Oko 11 satih prie podne opazismo iz nenada veliki žutkasti oblak, ili bolje rekuć od udušene vatre herd javdim, se skoro do nas približavaše. Neuki seljaci ovdašnji tronuti očekivahu nepoznatog gosta, jedni vikahu: "eto jata inostranih pticah," drugi: kaštiga božja!" A da je to zbilja nesreća bila, osvedočismo se, kad nam dodjoše. Sunce ti potamni pred tolikim jatom, koje je dva sata poverh nas letilo, i da neslažem 50-60 hvatih širine zauzimalo. Gde su se spustili ove nezvanice, na po cipele visine prekriše zemlju i za 3-4 minute na zemljištu od 80 ralih nebiaše više zelena vlata; proso kao da je sve do cerne zemlje pokošeno, a od kukuruza ostalo je samo golo stablo.

Polag sve nemarnosti dotičnih poglavarah, koji bi nam već prie došastja toli gadnog nepriatelja javiti bili mogli, da se svet u takovih slučajevih i onako nevešt nešto barem pripravi, - pošlo nam je ipak za rukom većom stranom u ovoj okolici obranit se pucanjem, vikom, štropotom; osobito žene odlikovahu se u toj struci, terčić s gorućimi šopovi (ritkom) po poljanah. Na pervo jato osobito valja paziti, kuda ovo odvine, tamo će sva vojska! Dodje nam ta gamad preko Save na Oborovo, Trebovec, Ježevo i Osternu - kojih poslednjih selah poljane opustošene stoje.
Mi smo ju k Sv. Ivanu uputili, a odatle će valjda preko Drave, jer se ravnice derži, te će moći magjarskoj gardi junačtvo svoje pokazat. - Bože nas samo sačuvaj od njihovog povratka
N.H.

Novine dalm.-herv.-slav. 26.08.1848. o napadu skakavaca na Božjakovinu