Oglas o obderžavanju sajmovah.

16730110 1609221539088560 8058032982931742369 nOd strane seoske obćine dugoselske se ovime do obćeg znanja stavlja, da su uslied naredbe vis.c.kr.zem. oblasti od 12. svibnja 1860 br 10.688 u miestu Dugihselih četiri godišnja sajma dozvoljena, na koje se svake versti robe i blaga dopremiti  može, - i to pervi na dan 28. lipnja "po sv. Ladislavu", - drugi 26. serpnja na dan "sv. Jane", - treći 4. rujna na dan "sv. Rosalie" - četverti na dan "sv. Barbare" 4. prosinca obderžavali se budu.

Budući pako je kod bivše povl. obćine dugoselske u odborskoj siednici dne 9. kolovoza 1860 br. 539 zaključeno, da se kroz četiri uzastopce sajma nikakova placovina pobirala nebude, i na temelju istoga zaključka nije pr. godine kod obderžavanja sajmovahna dan 4. rujna i na dan 4. prosinca nikakova, tako se isto na dan 28. lipnja i 26. serpnja takodjer jošte o. god. placovina pobirala nebude; nadalje pako na dan 4. rujna i 4. prosinca stupit će pervi put pobiranje placovine u život, šta se za obće ravnjanje do znanja stavlja.

Od seoske sudčije dugoselske dne 1 lipn. 1861.

sajam2