18FD2E089 35D6 D2CC 5296 4D8332F997B7Grad je ionako, pogotovo uz glavnu prometnicu, prepun  kičastih reklama i ostalih poruka. U predizborno vrijeme stranke koje se nadmeću koja će više iskazati brigu za ljepotu grada i poštivanje zakona, još više stvaraju kaos u vizualnom identitetu grada, a i brizi za prirodu. Iako rasvjetni stupovi na javnim površinama (a o stablima da i ne pričamo) nisu namijenjeni za reklamne prostore, sve je oblijepljeno plakatima. Hoće li se stranke i kandidati za gradonačelnike tako pravila i uređenja držati i nakon izbora? Vjerojatno je i to jedan od razloga da razmislite kako birate. Jer, kao što je sada zabranjeno plakatiranje, nakon izbora će biti zabranjeno plakanje. Tako nam izbori pomogli!